Khu vực TPHCM: Đỉnh triều cuối tuần dâng cao

Triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn triều lên kéo theo sự tăng dần của mực nước đỉnh triều tại các trạm song mực nước vẫn ở mức thấp dưới báo động 1 (1.20 mét).

Mực nước tại các trạm ngày 16/8/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.84

15.00

0.93

4.30

-0.19

9.30

-1.83

22.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.78

14.00

0.89

3.30

-0.24

9.00

-2.10

21.30

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ở mức thấp dưới 1 mét, đỉnh triều cao nhất ngày xuất hiện vào sáng sớm khoảng 3 giờ 30 – 4 giờ 30. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước cao nhất đạt 0.93 mét lúc 4 giờ 30, lúc 15 giờ là 0.84 mét, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 3 giờ 30 mực nước đỉnh triều cao nhất đạt 0.89 mét, lúc 14 giờ đạt 0.78 mét.

Cuối tuần mực nước đỉnh triều tiếp tục lên chậm và vẫn ở mức thấp dưới 1.20 mét. Ngày 19/8 tại cả trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước đỉnh triều đạt cao nhất khoảng thời gian cuối tuần và phổ biến ở mức 1.11 – 1.14 mét, còn cách mực nước cao nhất trong tháng 7 khoảng 10 cm. Ngày 17 và 18/8 mực nước đỉnh triều cao nhất tại Phú An dao động 1.02 – 1.08 mét, tại Nhà Bè dao động 0.99 – 1.06 mét. Mực nước đỉnh triều xuống cực thấp vào khoảng nửa đêm và có hiện tượng chuyển triều ở các trạm.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 17/8 đến ngày 19/8/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

17/8

0.97

16.00

1.02

5.00

-0.40

11.00

-1.74

23.30

1.59

25/12

1.29

06/07

18/8

1.07

17.00

1.08

5.30

-0.60

12.00

Ct

Ct

19/8

1.14

18.00

1.13

6.00

-0.82

13.00

-1.49

0.00

 

Nhà Bè

17/8

0.90

15.00

0.99

4.00

-0.50

10.00

-2.01

22.00

1.56

26/11

1.24

06/07

18/8

0.98

16.00

1.06

4.30

-0.74

10.30

-1.90

23.00

19/8

1.04

17.00

1.11

5.00

-0.98

11.30

Ct

Ct

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung