Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 16:10 PM (GMT+7)

Trong năm 2020, nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật. Trong đó không ít người bị khai trừ ra khỏi Đảng, một số người vướng vòng lao lý.

Sự kiện: Thời sự

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020 - 1

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020 - 2

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020 - 3

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020 - 4

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020 - 5

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020 - 6

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/infographic-nhung-can-bo-cap-cao-bi-ky-luat-trong-nam-2020-d490009.html

Theo Nhóm PV (Báo Giao thông)