Đỉnh triều khu vực TPHCM dưới 1 mét

Chủ Nhật, ngày 26/08/2012 19:00 PM (GMT+7)

Sang tuần mới mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh xuống theo triều và đỉnh triều phổ biến thấp dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 26/8/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

Ct

Ct

0.84

10.30

-1.60

17.30

0.05

4.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.68

23.00

0.78

9.30

-1.96

17.00

0.00

3.00

Hôm nay trên sông Sài Gòn tại Phú An đã có hiện tượng chuyển triều, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm này xuất hiện lúc 10 giờ 30 và đạt 0.84 mét, lúc 17 giờ 30 mực nước xuống cực thấp và ở mức -1.60 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, lúc 9 giờ 30 xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày và đạt 0.78 mét, lúc 23 giờ là 0.68 mét, mực nước xuống cực thấp lúc 17 giờ và đạt -1.96 mét.

Triều cường xuống theo chu kỳ kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm xuống theo và phổ biến ở mức thấp dưới 1 mét. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm xuất hiện chủ yếu vào sáng sớm và buổi chiều tối là khoảng thời gian đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất những ngày đầu tuần xuất hiện lúc 3 giờ sáng ngày 30/8 và đạt 0.90 mét, từ ngày 27 – 29/8 mực nước đỉnh triều cao nhất dao động 0.72 – 0.86 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền từ 27 – 29/8 có hiện tượng chuyển triều và mực nước đỉnh triều dao động 0.72 – 0.82 mét, ngày 30/8 xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất lúc 2 giờ và đạt 0.89 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 20/8 đến ngày 23/8/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

27/8

0.72

0.00

0.66

11.30

-1.68

18.30

0.23

5.00

1.59

25/12

1.29

06/07

28/8

0.78

1.00

0.70

12.30

-1.76

19.30

0.15

6.00

29/8

0.82

2.00

0.84

13.30

-1.72

20.30

-0.10

7.00

30/8

0.90

3.00

0.86

14.30

-1.78

21.30

-0.20

8.00

Nhà Bè

27/8

Ct

Ct

0.63

10.30

-2.00

18.00

0.18

4.00

1.56

26/11

1.24

06/07

28/8

0.72

0.00

0.66

11.30

-2.10

19.00

0.10

5.00

29/8

0.77

1.00

0.80

12.30

-2.02

20.00

-0.15

6.00

30/8

0.89

2.00

0.82

13.30

-2.04

21.00

-0.20

7.00

(Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
sự kiện Triều cường TP.HCM
Báo lỗi nội dung