Đỉnh triều bắt đầu lên

Triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh lên lại theo chu kỳ, do vậy mực nước đỉnh triều tuần này tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch bắt đầu lên theo triều. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm dự báo đạt 1.15 – 1.17 mét vào những ngày cuối.

Mực nước tại các trạm ngày 20/5/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.01

16.00

0.99

4.30

-0.26

10.30

-1.85

23.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.97

15.00

0.97

4.00

-0.30

9.30

-2.05

22.00

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn xuất hiện những cơn mưa dông vào cuối ngày, cùng với đó triều cường bắt đầu có dấu hiệu biến đổi do vậy ngày hôm nay mực nước đỉnh triều cũng có đã lên chậm. Tuy nhiên do triều cường lên ở giai đoạn đầu của chu kỳ nên mực nước đỉnh triều vẫn chưa đạt mức cao. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.01 mét lúc 16 giờ, lúc 4 giờ 30 sáng mực nước đỉnh triều là 0.99 mét; trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước tương đối ổn định ở mức 0.97 mét, tuy có lúc xuống cực thấp -2.05 mét vào buổi đêm khoảng 22 giờ.

Sang tuần mới, triều cường lên chậm theo chu kỳ kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm cũng có nhiều biến đổi. Mực nước đỉnh triều tại các trạm lên cao nhất vào buổi chiều tối khi mà kết hợp cùng với những cơn mưa dông.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất dao động trong khoảng 1.07 – 1.17 mét, vào khoảng sáng sớm là lúc đỉnh triều xuống cực thấp sau đó biến đổi từ buổi trưa đến đêm. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm này những ngày đầu tuần xuất hiện lúc 19 giờ ngày 24/5 và đạt 1.17 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm này dự báo đạt 1.15 mét lúc 18 giờ 30 ngày 24/5, những ngày còn lại mực nước đỉnh triều cao nhất dao động 1.04 – 1.13 mét và xuất hiện vào buổi chiều tối. Cũng giống như ở trạm Phú An, buổi sáng sớm là lúc xuất hiện hiện tượng chuyển triều và đỉnh triều xuống mức cực thấp, mực thấp nhất đạt -2.25 mét vào lúc 0 giờ ngày 23/5.

Cụ thể số liệu dự báo như sau:

Dự báo mực nước từ ngày 21/5 đến ngày 24/5/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

21/5

1.07

17.00

1.08

5.00

-0.10

11.30

Ct

Ct

1.59

25/12

1.40

09/04

22/5

1.11

18.00

1.13

5.30

0.00

12.30

-1.95

0.00

23/5

1.15

18.30

1.16

6.00

0.09

13.30

-1.92

1.00

24/5

1.17

19.00

1.16

6.30

0.14

14.30

-1.90

2.00

 

Nhà Bè

21/5

1.04

16.00

1.06

4.30

-0.15

10.30

-2.15

23.00

1.56

26/11

1.44

09/04

22/5

1.09

17.00

1.11

5.00

-0.05

11.30

Ct

Ct

23/5

1.13

18.00

1.14

5.30

0.05

12.30

-2.25

0.00

24/5

1.15

18.30

1.14

6.00

0.10

13.30

-2.24

1.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN