[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro

Chủ Nhật, ngày 27/11/2016 07:00 AM (GMT+7)

Fidel là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của phong trào cách mạng các nước Mỹ Latin với nhiều phát ngôn nổi tiếng.

[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 1
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 2
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 3
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 4
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 5
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 6
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 7
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 8
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 9
[Đồ họa] 9 câu nói để đời của huyền thoại Fidel Castro - 10

Theo Đức - Đăng (Dân Việt)