Sanh cổ vua Bảo Đại từng chơi, thời điểm “sốt” được định giá trên 30 tỷ

Anh Phan Văn Toàn (TP. Việt Trì, PhúThọ), chủ sở hữu cây sanh đắt giá cho biết, tác phẩm tên “Nỏ thần” này được gọi là cây sanh “vua” bởi đây là cây sanh nguồn gốc từ cung đình Huế xưa. Trước các cụ đặt tên là “Phong vân thập toàn” sau này nhìn giống như một chiếc nỏ nên đã đặt lại là “Nỏ thần”.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh