Bộ Công Thương chỉ đạo "siết" hoạt động bán hàng đa cấp

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/2016 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh/TP tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Các sở phải chủ động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp và pháp luật quản lý hoạt động này.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, phát hiện những chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Từ đó tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm. Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện chỉ thị định kỳ ba tháng một lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (Pháp luật TPHCM)
Liên Kết Việt lừa đảo 45.000 người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN