Đã lập kỷ lục

Đã lập kỷ lục Một vận động viên nhảy dù quyết chí lập kỷ lục thế giới về thời gian bung dù.