Nhấm nháp hạt bí thời @

Nhấm nháp hạt bí thời @ Tuổi thơ tôi nhớ đến món hạt bí là nhớ đến Tết. Ngày Tết ngoài các loại mứt bày trên bàn mời khách còn có đĩa...