Vì sao Bộ GTVT hủy đấu thầu 1 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam?

Thứ Ba, ngày 13/10/2020 14:00 PM (GMT+7)

Dù gia hạn thêm 10 ngày để nhận hồ sơ của nhà đầu tư, nhưng vẫn còn 1 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông không nhận được hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nào, nên Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) quyết định hủy đấu thầu và báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

Vì sao Bộ GTVT hủy đấu thầu 1 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam? - 1

Hủy đấu thầu 1 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam do không có nhà đầu tư quan tâm

Theo đó, 5 đoạn BOT cao tốc Bắc – Nam phía Đông có thời gian đóng thầu ngày 2/10, nhưng chỉ có 3 đoạn có từ 2 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ, nên Bộ GTVT phải gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thầu cho 2 đoạn còn lại tới ngày 12/10.

Hết thời gian gia hạn nhận hồ sơ dự thầu đầu tư, đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, còn đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ.

Như vậy, trong 5 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông kêu gọi đầu tư BOT, chỉ có 4 đoạn có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, gồm các đoạn: Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Với các đoạn cao tốc này, Bộ GTVT sẽ thực hiện chấm thầu qua 2 bước là đánh giá hồ sơ năng lực ký thuật, nhà đầu tư qua bước này sẽ chấm hồ sơ tài chính, nhà đầu tư nào đưa ra số tiền ngân sách nhà nước tham gia vào dự án thấp nhất sẽ được lựa chọn trúng thầu.

Đặc biệt, với đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, dù chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, nhưng trước đó có nhiều nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển, nên vẫn chấm thầu bình thường. Trường hợp nhà đầu tư duy nhất này đáp ứng hồ sơ kỹ thuật và đưa ra gia bằng hoặc thấp hơn giá mời thầu, sẽ được lựa chọn là trúng thầu (thay vì chỉ 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ sẽ hủy đấu thầu và chuyển sang chỉ định thầu, hoặc hình thức khác như đấu thầu thông thường).

Dự kiến công tác lựa chọn nhà đầu tư sẽ xong trong tháng 12/2020. Sau đó, Bộ GTVT sẽ đàm phán với nhà đầu tư để ký hợp đồng BOT, sau khi ký hợp đồng nhà đầu tư có 6 tháng để ký hợp đồng tín dụng, nếu không ký được hợp đồng tín dụng hợp đồng BOT sẽ bị hủy.

Với đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, dù đã gia hạn thời gian nhận hồ sơ thêm 10 ngày, nhưng không có nhà đầu tư qua sơ tuyển nào nộp hồ sơ, nên Bộ GTVT quyết định hủy đấu thầu. Đồng thời, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ để Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định, có thể chuyển đối hình thức đầu tư.

Tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã phê duyệt chuyển đổi 3 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ đầu tư BOT sang đầu tư công, các dự án này đã khởi công cuối tháng 9 vừa qua.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/vi-sao-bo-gtvt-huy-dau-thau-1-doan-bot-cao-toc-bacnam-1734331.t...

Lần đầu tiên Việt Nam có dự án BOT được đưa ra đấu thầu chọn nhà đầu tư quốc tế

Việc chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT sẽ đưa ra đấu thầu quốc tế nhưng giới hạn với sự tham gia của các doanh...

Theo Lê Hữu Việt (Tiền Phong)
sự kiện Kinh tế toàn cảnh