Nguồn: http://danviet.vn/hoai-linh-va-cac-danh-hai-viet-giau-den-muc-nao-50202116101882.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh