Đất nước nghèo đói nhưng vua nổi tiếng xài sang, "chiều" 15 vợ theo cách "đốt tiền"

Sự kiện: Kinh Doanh
Eswatini là tên gọi mới của Swaziland trước đây. Tên của quốc gia này được Quốc vương Mswati III thông báo thay đổi nhân dịp 50 năm độc lập. Vua Mswati III có 15 vợ và 23 con.
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh