Tin vắn chứng khoán ngày 18/3

Những thông tin đáng chú ý ngày 18/3/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

* Ngày 15/3/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON với số lượng 26,8 triệu cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ 268 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

* Ngày 15/3/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 74/2013/QĐ-SGDHCM tạm ngừng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE), kể từ ngày 19/3/2013 do hoạt động kinh doanh của công ty này bị thua lỗ trong 2 năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán.

* Ngày 18/3/2013, 1.183.200 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

* Từ ngày 19/3/2013 - 17/4/2013, ông Phạm Văn Hợi - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 525 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc riêng.

* Từ ngày 19/3/2013 - 17/4/2013, bà Phạm Thị Anh Phương, con ông Phạm Quang Vinh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSOSE) đăng ký bán hết 9.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 19/3/2013 - 17/4/2013, ông Trần Quang Vinh, em ông Trần Đức Phú - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 388.410 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 20/3/2013 - 18/4/2013, ông Phạm Cao Sơn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường Ninh Hòa (mã NHS-HOSE) đăng ký bán 21.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 21.000 cổ phiếu, chiếm 0,07% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 11/3/2013 - 12/3/2013, ông Lại Duy Hồng - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) đã mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 84.352 cổ phiếu, chiếm 0,56% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/3/2013 - 18/4/2013, ông Shin Young Sik - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MIRAE (mã KMR-HOSE) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000.007 cổ phiếu, chiếm 14,54% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng chi phí cá nhân.

* Ngày 13/3/2013, Vietnam Holding Limited báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đã mua 574.330 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.387.280 cổ phiếu, chiếm 11,27% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 12/3/2013, Mutual Fund Elite, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) đã mua 566.310 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 3.047.270 cổ phiếu, chiếm 7,7% vốn điều lệ.

* Ngày 13/3/2013, Market Vectors ETF Trust, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) đã mua 142.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 31.201.549 cổ phiếu, chiếm 7,02% vốn điều lệ.

* Ngày 14/3/2013, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) đã bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 16.200 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (mã HSI-HOSE) thông báo ông Đỗ Ngọc Văn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) thông báo thay đổi ngày họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 28/3 tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

* Ngày 12/3/2013, ông Đỗ Tiến Dũng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đã mua 1.978.954 cổ phiếu, chiếm 17,8% vốn điều lệ.

* Ngày 18/4/2013, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Số 79 Quốc lộ 22B – Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

* Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) bổ nhiệm ông Phạm Vương Vũ Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 12/3/2013.

* Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) bị nhắc nhở vì chậm công bố thành lập chi nhánh Quảng Ninh.

* Ngày 24/4/2013, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (mã VLF-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long - Số 38, đường 2/9, P.1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 15/3/2013 do sau khi loại trừ  ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán với tổng số tiền là: 11,4 tỷ (do Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cho hoạt động liên doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2012/HĐHTKD ngày 15/05/2012 giữa Công ty với Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 11,4 tỷ), thì lợi nhuận trước thuế sẽ âm 10.477.110.440 đồng, do đó lợi nhuận sau thuế sẽ âm tương ứng. HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VHL ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 18/3/2013 do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị âm liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012 (-96.282.776.217 đồng và -63.400.681.017 đồng). HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VIG ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông đà Yaly (mã SDY-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 18/3/2013; do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011: -17.880.272.671 đồng, năm 2012: -4.827.331.048 đồng). HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu này ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

* Từ ngày 19/3/2013 - 17/4/2013, ông Trần Đình Tùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tham gia giao dịch cổ phiếu.

* Từ ngày 19/3/2013 - 15/4/2013, bà Nguyễn Thị Lan Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) đăng ký bán 20.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/3/2013 - 15/4/2013, bà Nguyễn Thị Huệ, người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Lan Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) đăng ký bán hết 19.500 cổ phiếu, chiếm 1,04% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 18/3/2013 - 16/4/2013, bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Long Hưng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) đăng ký bán hết 39.040 cổ phiếu, chiếm 0,51% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 7/3/2013, Mutual Fund Elite (Non-UCITS), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội  (mã EBS-HNX) đã mua 187.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 500.000 cổ phiếu, chiếm 5,21% vốn điều lệ.

* Ngày 8/3/2013, Mutual Fund Elite (Non-UCITS), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HNX) đã mua 79.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 579.000 cổ phiếu, chiếm 6,03% vốn điều lệ, nhằm mua cổ phiếu qua sàn.

* Ngày 12/3/2013, Mutual Fund Elite (Non-UCITS), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HNX) đã mua 323.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 902.000 cổ phiếu, chiếm 9,4% vốn điều lệ, nhằm mua cổ phiếu qua sàn.

* Ngày 11/3/2013, Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) đã bán hết 2.649.980 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ.

* Ngày 14/3/2013, America LLC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đã mua 21.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 192.700 cổ phiếu, chiếm 9,11% vốn điều lệ, nhằm đầu tư dài hạn.

* Ngày 8/3/2013, ông Trần Đình Phúc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (mã DST-HNX) đã mua 6.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 51.000 cổ phiếu, chiếm 5,1% vốn điều lệ.

* Ngày 12/3/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, cổ đông lớn của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) đã mua 118.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.578.071 cổ phiếu, chiếm 11,07% vốn điều lệ, nhằm giao dịch mua.

* Ngày 5/3/2013, Citigroup Global Market Ltd (CGML), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) đã bán 92.380 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 292.000 cổ phiếu, chiếm 16,53% vốn điều lệ, nhằm thực hiện giao dịch bán chứng khoán.

* Từ ngày 14/12/2012 - 14/1/2013, ông Nguyễn Ngọc Khiêm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (mã CTM-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 47.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 63.300 cổ phiếu, chiếm 1,44% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/2/2013 - 8/3/2013, ông Vũ Cao Cường - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-HNX) đăng ký bán 120.000 cổ phiếu, đã bán 116.700 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết do nhu cầu mua trên thị trường ít hơn số lượng đăng ký bán, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 3.300 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ.

* Dự kiến ngày 13/4/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, số 198 – đường Trường Chinh - Tp Vinh - tỉnh Nghệ An.

* Dự kiến ngày 20/4/2013, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội (mã TPH-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội, Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội.

* Dự kiến cuối tháng 4/2013, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (mã BTS-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

* Ngày 27/4/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Ngày 25/4/2013, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

* Ngày 27/4/2013, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (mã MIC-HNX) tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HÀ ANH (VnEconomy)
Báo lỗi nội dung