Thêm thời gian và đối tượng được hỗ trợ vay mua nhà

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 32 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở

Thông tư mới nâng thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở thương mại từ 10 năm lên 15 năm.

Trường hợp khách hàng vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm kể từ thời điểm giải ngân lần đầu nhưng không quá 1-6-2026.

Trường hợp khách hàng doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo, hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, thời hạn hỗ trợ tối đa là 5 năm nhưng không vượt quá thời điểm 1-6-2021.

Thêm thời gian và đối tượng được hỗ trợ vay mua nhà - 1

Một dự án nhà ở xã hội tại quận Bình Tân chuẩn bị cất nóc.

Thông tư 32 cũng bổ sung đối tượng được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ bao gồm:

Khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỉ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá).

Khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà.

Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của  pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Thông tư cũng bổ sung một số ngân hàng thương mại cổ phần được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, ngoài 5 ngân hàng đã chỉ định trước đó gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MHB thì các ngân hàng khác có nhu cầu tham gia cho vay hỗ trợ mua nhà cần gửi đăng ký về Ngân hàng Nhà nước trong vòng 30 ngày sau khi thông tư này có hiệu lực để được xem xét.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể điều kiện vay vốn của các đối tượng khách hàng, mức vốn tối thiểu khách hàng phải tham gia vào dự án, phương án vay.

Riêng đối với khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức thì được phép vay tối đa là 70% chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lại nhà ở của mình nhưng không vượt quá 700 triệu đồng.

Thông tư này chính thức có hiệu lực từ 25-11-2014.

Chia sẻ
Theo T.Nguyễn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung