NHNN sẽ là ngân hàng thanh toán cho TTCK?

UBCK đã đề xuất hình thành cơ chế để NHNN là ngân hàng thanh toán chung cho toàn bộ TTCK.

Một lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, trong quá trình bàn thảo giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với UBCK về các giải pháp hỗ trợ phát triển TTCK, mới đây, UBCK đã đề xuất hình thành cơ chế để NHNN là ngân hàng thanh toán chung cho toàn bộ TTCK.

Điều này xuất phát từ thực tế, vai trò của ngân hàng thanh toán hiện tại do BIDV đang đảm đương đã bộc lộ một số bất cập, khó đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện đại và đồng bộ hơn của TTCK.

Việc triển khai ý tưởng này đang được Nhóm kỹ thuật của hai bên bàn thảo, trước khi đưa ra những đề xuất chi tiết để lãnh đạo NHNN và UBCK quyết định. Trước mắt, NHNN sẽ tham gia tích cực ngay từ đầu, nhằm hỗ trợ thị trường tín phiếu kho bạc nhà nước vận hành thông suốt, hiệu quả, qua đó giúp TTCK phát triển đồng bộ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Hòe ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN