NH Nhà nước: Cho, tặng ngoại tệ là hợp lý

Tối 6/11, Ngân hàng Nhà nước có thông báo chính thức rút đề xuất "cấm cho tặng ngoại tệ".

Cuối chiều 6/11, Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin về việc tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong những ngày vừa qua, dự thảo Nghị định đã nhận được sự quan tâm và góp ý về các nội dung liên quan. rong đó có nhiều ý kiến góp ý xác đáng như các ý kiến góp ý về quyền cho, tặng ngoại tệ của cá nhân.

“Tổ biên tập nhận thấy trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý”.

“Do vậy, Tổ biên tập xin tiếp thu ý kiến góp ý này và chỉnh sửa dự thảo Nghị định”, thông tin từ Ngân hàng Nhà  nước cho hay.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện chương trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Ngoại hối, Tổ biên tập dự thảo Nghị định đã nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổ biên tập dự thảo Nghị định đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức tín dụng, các bộ, ngành liên quan và nhân dân về các nội dung của dự thảo Nghị định trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Trước đó Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đã bỏ quyền cho, tặng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân.

Lý giải về đề xuất này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc này nhằm đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đôla hóa cũng như để thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.

 Điều 14. Dự thảo Nghị định quy định rõ:

            1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

            2. Người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN