Lãi suất huy động giảm về mức 7%

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh trần lãi suất huy động và cho vay từ ngày mai (28/6).

Ngày 27/6/2013,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký các Thông tư số 14 và 15/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất đa đối với tiền gửi bằng USDVND của tổ chức, cá nhân tại Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước dẫn các Thông tư 14,15,16/2013 ngày 27/6/2013 quy định về lãi suất tối đa với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 2% xuống 1,2%; lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống còn 7%/năm.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 7,5%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung cầu - thị trường.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghiêm cấm Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này (Thông tư số 15/2013/TT-NHNN).

Cũng tại các Thông tư mới ban hành trên, Thống đốc giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định tại các Thông tư trên; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm quy định.

Chia sẻ
Theo Dương Tùng (Khampha.vn)
Báo lỗi nội dung