Doanh nghiệp FDI liên tục xuất siêu từ năm 2008 đến nay

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, doanh nghiệp FDI liên tục xuất siêu từ năm 2008 đến nay.

Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hai năm 2012, 2013, xuất khẩu giữ nhịp độ tăng trưởng cao, đặc biệt khu vực doanh nghiệp FDI, liên tục xuất siêu từ năm 2008 đến nay.

Khi kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục mở rộng và đầu tư, cho thấy họ không chỉ mạnh hơn doanh nghiệp Việt Nam về tài chính, quản trị, mà còn hơn về khả năng chịu đựng, kiên cường trước khó khăn cũng như khả năng tận dụng cơ hội.

Tuy nhiên, mặc dù khu vực FDI đã đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp FDI cũng nhập khẩu cũng nhiều và chủ yếu hoạt động dưới hình thức lắp ráp, gia công, nên nền kinh tế chưa được nhiều lợi ích từ thành tích này.

Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng nguyên nhân chính là do công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa phát triển, sản xuất công nghiệp vẫn phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu không có một kế hoạch phát triển dài hơi hiệu quả cho ngành công nghiệp phụ trợ, kim ngạch xuất khẩu sắp tới vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI.

Chia sẻ
Theo Tuấn Khanh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung