HN: 12 doanh nghiệp FDI “vi phạm pháp luật”

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công bố danh sách 12 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chủ yếu là doanh nghiệp Hàn Quốc, vi phạm pháp luật năm 2012.

Các sai phạm của các doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thuế và pháp luật có liên quan, chẳng hạn không đăng ký mã số thuế, không thực hiện kê khai thuế, không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không báo cáo về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại danh sách nêu trên đến Sở để giải trình báo cáo theo quy định.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét quyết định việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Sau 6 tháng, kể từ ngày quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội không nhận được được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, thì doanh nghiệp coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh/đăng ký đầu tư xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách các doanh nghiệp vi phạm:

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HUAQI
Công ty TNHH MTV Hyundai RNC Việt Nam
Công ty TNHH Xây dựng Vinaust
Công ty TNHH Nghiên cứu phát triển y học châm cứu
Công ty Cổ phần Will Communication
Công ty TNHH Global Nextage
Công ty TNHH MTV Giáo dục NADAM
Công ty TNHH JA_Viet
Công ty TNHH We are Engineering Việt Nam
Công ty TNHH Thương mại Hối Thông Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư RDL
Công ty TNHH MTV Dae A Vina 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Minh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN