“Đại gia” cơ khí COMA: Nợ đầm đìa nghìn tỷ, lộ loạt công ty con bết bát

Thứ Tư, ngày 17/10/2018 11:30 AM (GMT+7)

Quá nửa số công ty con của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP (Coma) chưa bảo toàn và phát triển vốn hoặc có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Ngoài ra, đại gia ngành cơ khí còn đang rơi vào tình trạng nợ nần cả nghìn tỷ.

Sự kiện:

Kinh Doanh

Theo kết quả thanh tra tại Coma của Thanh tra Bộ Tài chính, vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính của 8 doanh nghiệp thuộc Coma được thanh tra tại thời điểm 31/12/2017 là 240 tỷ đồng.

“Đại gia” cơ khí COMA: Nợ đầm đìa nghìn tỷ, lộ loạt công ty con bết bát - 1

 Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2017 của Coma là trên 1.267 tỷ đồng.

Qua thanh tra, có 5/8 công ty chưa bảo toàn và phát triển vốn (đối với công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp (đối với công ty con là công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

Ví dụ như: Công ty mẹ - Tổng công ty vốn đầu tư của chủ sở hữu là 238,5 tỷ đồng, lỗ luỹ kế đến 31/12/2017 là hơn 51,5 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27 (Coma 27) có vốn gần 13 tỷ thì lỗ lũy kế là trên 14 tỷ. Tương tự, Công tỵ TNHH MTV Sản xuất - XNK dịch vụ và phát triển nông thôn (Decoimex) có vốn đầu tư chủ sở hữu là trên 127 triệu thì tới cuối năm 2017 đã lỗ trên 9 tỷ đồng,…

Nguyên nhân theo kết luận là do một số công trình đang thi công, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng dẫn đến sản lượng thấp không đủ bù đắp các chi phí.

Riêng về nợ phải trả, theo báo cáo tài chính năm 2017 của 8 đơn vị được thanh tra thuộc Tổng công ty, nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2017 là trên 1.267 tỷ đồng. Trong số này, nợ phải trả trong hạn là hơn 1.052 tỷ, còn lại quá hạn là gần 215 tỷ, ngoài ra, khoản nợ phải trả chưa đối chiếu xác nhận khoảng 437 tỷ.

Theo đánh giá, một số khoản nợ phải trả lớn đến hạn phải trả nhưng do các đơn vị được thanh tra gặp khó khăn về tài chính khó có khả năng thanh toán 

Đơn cử là Công ty mẹ phải trả Công ty Khóa Minh Khai (nay là Công ty cổ phần khóa Minh Khai) số tiền hơn 97,7 tỷ đồng. Công ty cũng phải trả thành phố lợi nhuận sau thuế đối với 20% quỹ nhà Dự án Skylight theo báo cáo tài chính tại 31/12/2017 số tiền gần 49,5 tỷ đồng. 

Theo quy định, doanh nghiệp phải đảm bảo hệ sổ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không vượt quá 3 lần. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, có 5/8 doanh nghiệp được thanh tra có hệ số nợ cao, mất cân đối về khả năng thanh toán các khoản nợ.

Riêng tại Công ty mẹ - Tổng Công ty, tuy hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chưa vượt 3 lần (2,95 lần) nhưng theo đánh giá, nhiều khoản nợ phải thu hiện nay đã quá hạn, trong đó một số khoản khó thu hồi, có khả năng mất vốn.

Về đầu tư tài chính dài hạn, tổng số tiền đầu tư của Coma tại thời điểm 31/12/2017 là 153 tỷ đồng. Theo tính toán, có 4/7 công ty con của Tổng công ty sản xuất kinh doanh có lãi trong năm 2017 với số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, có 3/7 công ty con đầu tư kinh doanh thua lỗ với tổng số lỗ là 6,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế lên tới gần 22 tỷ.

Theo Phương Linh (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh