Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ

Bất kỳ ai đều có thể mắc hoặc lây truyền bệnh đậu mùa khỉ.

Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ - 1

Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ - 2

Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ - 3

Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ - 4

Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ - 5

Những điều mọi người cần phải biết về bệnh đậu mùa khỉ - 6

Nguồn: https://arttimes.vn/y-te/nhung-dieu-moi-nguoi-can-phai-biet-ve-benh-dau-mua-khi-c39a10339.html

Chia sẻ
Theo TUẤN ANH (Arttimes)
Bệnh đậu mùa khỉ Xem thêm
Báo lỗi nội dung