Kỳ án "hai phích nước"

Kỳ án "hai phích nước" Bị cột tội oan ăn trộm hai cái phích nước, bốn chàng trai ở Phú Thọ hơn 20 năm đi đòi danh dự và công lý, rồi...