Mitsubishi Lancer công bố giá

Thứ Ba, ngày 28/08/2012 07:00 AM (GMT+7)

Chiếc Mitsubishi Lancer mới sẽ nhận được một số nâng cấp và có giá khởi điểm là 20.767 USD.

Chiếc 2013 Mitsubishi Lancer Ralliart TC-SST

Mitsubishi Lancer công bố giá - 1

Mitsubishi Lancer công bố giá - 2

Mitsubishi Lancer công bố giá - 3

Mitsubishi Lancer công bố giá - 4

Chiếc 2013 Mitsubishi Lancer VRX CVT

Mitsubishi Lancer công bố giá - 5

Mitsubishi Lancer công bố giá - 6

Mitsubishi Lancer công bố giá - 7

Mitsubishi Lancer công bố giá - 8

Mitsubishi Lancer công bố giá - 9

Mitsubishi Lancer công bố giá - 10

Nguyễn Thanh (WCF)