Nguồn: http://danviet.vn/vo-khac-viet-ba-xa-ung-hoang-phuc-chuong-mac-goi-cam-sau-sinh-duoc-chong-ung-h...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO