Tin liên quan

Vi phạm… chính danh!

Vi phạm… chính danh! Ngọc Đại sẽ phải chịu trách nhiệm trước mắt về hành vi phát hành CD Thằng Mõ 1.