[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019

Sự kiện: Ngân hàng

Hàng loạt ngân hàng báo lãi trước thuế vượt 10.000 tỉ đồng; sạch nợ xấu tại VAMC; đáp ứng chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn Basel II trước thời hạn... là những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng trong năm qua.

[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019 - 1

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/infographic-nhung-dau-an-noi-bat-cua-nganh-ngan-hang-2019-20200127041737902.htm

Chia sẻ
Theo Thái Phương - Anh Thanh (Người lao động)
Ngân hàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung