[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 11:30 AM (GMT+7)

Hàng loạt ngân hàng báo lãi trước thuế vượt 10.000 tỉ đồng; sạch nợ xấu tại VAMC; đáp ứng chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn Basel II trước thời hạn... là những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng trong năm qua.

Sự kiện: Ngân hàng
[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019 - 1

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/infographic-nhung-dau-an-noi-bat-cua-nganh-ngan-hang-2019-20200127041737902.htm

Theo Thái Phương - Anh Thanh (Người lao động)