Hệ thống phóng tên lửa có đầu dạn "dị", bay siêu nhanh, chuyên diệt trực thăng, máy bay

Starstreak không dùng đầu đạn tên lửa nổ phá mảnh định hướng thông thường mà sử dụng 3 đạn con (hình giống phi tiêu).

Nguồn: [Link nguồn]

Hệ thống phòng không ”khủng” 6 bệ phóng 360 độ khai hỏa, bắn 2 loại tên lửa

Hệ thống phòng không SPYDER có thể phóng hai loại tên lửa khác nhau cùng một bệ phóng.

Chia sẻ
Theo Trung Nam (Military-Today) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung