Quiz

Bộ luật hình sự đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào năm nào?

Bộ luật hình sự đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào năm nào?

Vị vua này đặc biệt chú ý đến việc ban hành luật pháp để giữ kỷ cương nề nếp. Năm 1042, vua cho ban hành bộ luật để dân chúng yên ổn làm ăn, sinh sống. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng đến phần luật hình sự, chuyên dùng xét xử những kẻ mắc trọng tội.

Tin mới cập nhật

Video: Kiến nghị bác sĩ phải có nghĩa vụ với y tế cơ sở như nghĩa vụ quân sự

Video: Kiến nghị bác sĩ phải có nghĩa vụ với y tế cơ sở như nghĩa vụ quân sự

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế đề xuất hoặc phối hợp các bộ ngành có cơ chế, chính sách chuyển đổi tỉ lệ BS đa khoa đang công tác tại tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, các BS mới tốt nghiệp phải có có thời gian thực hành tại y tế cơ sở và nên có chính sách bắt buộc BS phải có nghĩa vụ với y tế cơ sở như nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm