Nguồn: http://danviet.vn/tien-si-duoc-vo-hoang-bach-voc-dang-me-3-con-so-huu-ranh-bung-co-san-chac-hiem...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym