Nguồn: http://danviet.vn/khanh-thi-hoa-hau-thu-hoai-giu-dang-hoan-my-nho-dau-502021371372142.htm

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Khánh Thi – Phan Hiển