Nguồn: http://danviet.vn/toa-nha-choc-troi-vua-rung-lac-gay-hoang-loan-hoanh-trang-co-nao-5020212251010...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh