Nguồn: http://danviet.vn/thich-deo-vang-khap-nguoi-dai-gia-vua-lam-dieu-khien-ca-nuoc-day-song-50202057...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh