Nguồn: http://danviet.vn/noi-tung-toan-la-lang-ngheo-dot-ngot-giau-khung-nho-tim-thay-thu-nay-502021165...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh