Nguồn: http://danviet.vn/nhung-khoi-tien-khung-dai-nang-dam-mua-ly-do-dai-gia-bo-cua-chay-lay-nguoi-la-...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh