Gia đình "kín tiếng" cứ mỗi phút có 1,6 tỷ vào túi, nhà giàu Việt cũng "phát hoảng"

Sự kiện: Khởi nghiệp
Gia tộc Walton ở Mỹ có tốc độ kiếm tiền "khủng khiếp". Cụ thể, mỗi phút có thêm 70.000 USD (~1,6 tỷ đồng), mỗi giờ có 4 triệu USD (~92 tỷ đồng) và mỗi ngày có 100 triệu USD (~2300 tỷ đồng).

Nguồn: http://danviet.vn/media/gia-dinh-kin-tieng-cu-moi-phut-co-16-ty-vao-tui-nha-giau-viet-cung-phat-...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Khởi nghiệp