Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs Real Madrid

LIVLogo Liverpool - Logo Real Madrid RMA

Kết quả thi đấu bóng đá giao hữu cấp đội tuyển quốc gia 2021

(Kết quả bóng đá) Cập nhật nhanh nhất kết quả giải đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia 2020.

Kết quả Friendlies 3

Chủ nhật, ngày 29/05/2022
Thứ 4, ngày 25/05/2022
Thứ 3, ngày 29/03/2022
Thứ 4, ngày 05/01/2022
Thứ 7, ngày 01/01/2022

Kết quả Friendlies 1

Thứ 4, ngày 25/05/2022
Thứ 3, ngày 24/05/2022
Thứ 2, ngày 02/05/2022
Thứ 4, ngày 30/03/2022
Thứ 3, ngày 29/03/2022
Chủ nhật, ngày 27/03/2022