Nguồn: http://danviet.vn/so-huu-chan-co-bap-nhu-cau-thu-minh-hang-kha-ngan-van-tu-tin-50202126101325644...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym