Nguồn: http://danviet.vn/co-chu-shop-sai-thanh-chiu-dau-don-de-eo-51cm-vuot-xa-nu-hoang-noi-y-502021146...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Giảm cân