Những "bóng hồng hét ra lửa" của Xuân Bắc ngày ấy - bây giờ

Nhắc tới người tình hay vợ của Xuân Bắc trên màn ảnh, hẳn không ai quên được cô Mây ngày nào trong Sóng ở đáy sông – bộ phim đã đóng đinh Xuân Bắc vào hình tượng anh Núi.
Theo Nguyệt Anh (Dân Việt)

sự kiện Xuân Bắc