Nước ta có bao nhiêu đô thị đặc biệt?

Sự kiện: Quiz

Đô thị đặc biệt được quy định có vị trí, chức năng, vai trò là thủ đô hoặc trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, quốc tế về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ. Vậy nước ta có bao nhiêu đô thị đặc biệt?

1

Nước ta có bao nhiêu đô thị đặc biệt?

Nguồn: https://tienphong.vn/nuoc-ta-co-bao-nhieu-do-thi-dac-biet-post1475370.tpo

Tỉnh nào của Việt Nam có nghĩa là 'làng hồ'?

Đây là một tỉnh Tây Nguyên, nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn với nhiều dân tộc cùng sinh sống, đa dạng tài nguyên rừng.

Chia sẻ
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung