15 câu hỏi thử thách cả những người thông thái nhất

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu ca dao: "Gần mực thì đen, gần đèn thì..."gì?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/15-cau-hoi-thu-thach-ca-nhung-nguoi-thong-thai-nhat-1401993.ngn

Có cả biển tri thức mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo MINH CHÂU (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung