Một doanh nghiệp thủy sản bất ngờ có lãi gấp 3 “nhờ”… kiểm toán

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất sau kiểm toán, CTCP Thủy sản Bạc Liêu (HNX: BLF) có lãi sau thuế hơn 3.7 tỷ đồng, gấp 2.9 lần con số trong báo cáo tự lập.

Chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2020 trước và sau kiểm toán của BLF. Đvt: Tỷ đồng

Một doanh nghiệp thủy sản bất ngờ có lãi gấp 3 “nhờ”… kiểm toán - 1

Nguồn: VietstockFinance

BLF giải trình biến động lớn về kết quả kinh doanh đến từ việc phía kiểm toán điều chỉnh giảm khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Công ty trích dư; hoàn nhập dự phòng đối với hàng tồn kho tiêu thụ đã được trích lập từ trước; hoàn lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do 6 tháng đầu năm 2020 đã trích.

Như vậy kết thúc năm 2020, BLF đem về 537 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 3.7 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt thực hiện 79% và 58% kế hoạch.

Nguồn: http://fili.vn/2021/04/mot-doanh-nghiep-thuy-san-bat-ngo-co-lai-gap-3-nho8230-kiem-toan-737-8424...

Giá dầu tăng, mỗi ngày PV GAS thu gần 200 tỷ đồng

Giá dầu và giá LPG tăng mạnh thời gian qua giúp tổng doanh thu trong quý I/2021 của PV GAS đạt 17.845 tỷ đồng.

Theo Duy Na (Fili)
sự kiện Kinh tế toàn cảnh
Báo lỗi nội dung