Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ"

Thứ Sáu, ngày 18/01/2013 15:00 PM (GMT+7)

Tại sao lại gọi là yêu quái "Công Nghệ"? Bởi vì chúng rất rành công nghệ tới mức khó tin.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 1

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 2

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 3

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 4

Thú vị hơn cả là khi các đồ đệ Đường Tăng có dịp ngồi giải trí...

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 5

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 6

Tây Du Ký hài: Yêu quái "Công Nghệ" - 7

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung