Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to

Thứ Tư, ngày 16/01/2013 16:00 PM (GMT+7)

Mũi to, tham ăn háo sắc người ta nghĩ ngay Bát Giới nên có làm gì mờ ám cũng nên cẩn thận.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 1

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 2

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 3

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 4

Một lần đi hỏi đường khác...

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 5

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 6

Một lát sau, Ngộ Không về với vẻ mặt tái mét.

Tây Du Ký hài: Yêu quái mũi to - 7

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung