Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Nhị Lang Thần nổi tiếng với những trò gì, hãy xem để cùng nhau ôm bụng cười (không phải là để cùng "ôm bụng nhau" cười đâu nhé)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 4

Sau đó Ngộ Không vẫn thoát...

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung