Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10)

Thứ Tư, ngày 28/11/2012 16:00 PM (GMT+7)

Nhị Lang Thần nổi tiếng với những trò gì, hãy xem để cùng nhau ôm bụng cười (không phải là để cùng "ôm bụng nhau" cười đâu nhé)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 4

Sau đó Ngộ Không vẫn thoát...

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (10) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung