Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11)

Thứ Năm, ngày 29/11/2012 16:00 PM (GMT+7)

Nguyên nhân Ngộ Không bị Hồng Hài Nhi thiêu cháy đến bây giờ mới được hé lộ.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (11) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung