Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9)

Thứ Ba, ngày 27/11/2012 15:00 PM (GMT+7)

Hồ Lô giả hay Ngộ Không giả? Bí kíp võ truyền của Hồng Hài nhi là gì? Tất cả ở đây!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 4

Trận tiếp theo:

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (9) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung