Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương

Thứ Bảy, ngày 19/01/2013 16:00 PM (GMT+7)

Long Vương mải xem bóng đá, Ngộ Không không được giúp khiến sư phụ gặp nguy.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 1

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 2

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 3

Ngộ Không chẳng ngờ được đây chính là hang ổ yêu quái.

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 4

Trong khi đó, Ngộ Không đi tìm Long Vương:

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 5

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 6

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 7

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài