Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả

Chủ Nhật, ngày 20/01/2013 09:43 AM (GMT+7)

Lần trước bị nhầm là Son-go-ku ở bên Nhật nhưng lần này thì khó có thể nhận ra.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 4

Ngộ Không thật trở về:

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài