Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật

Thứ Năm, ngày 17/01/2013 14:09 PM (GMT+7)

Vì bản tính lười nhác ham ăn mà Bát Giới năm lần bảy lượt nguy tới tính mạng.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 1

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 2

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 3

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 4

Dù trong tình huống nào Bát Giới cũng lộ bản chất tham ăn lười nhác của mình.

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 5

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 6

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 7

Tây Du Ký hài: Bát Giới bị điện giật - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung